This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpthebuilders

Z Board Game Arena
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cel

Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów zwycięstwa poprzez umiejętne kierowanie grupą robotników przy wznoszeniu nowych budowli.

Zawartość

Karty

Są 84 karty:

42 karty Budynków (w tym 8 Maszyn)

42 karty Robotników

Monety

Jest 40 Monet:

15 złotych Monet (wartość 5)

25 srebrnych Monet (wartość 1)

Uwaga: zdobędziesz 1 punkt zwycięstwa za każde 10 Monet na koniec gry


Przebieg gry

W swojej turze możesz wykonać 3 akcje. Jeśli chcesz, możesz zapłacić 5 Monet za każdą dodatkową akcję.


Akcje

1) Rozpoczęcie budowy

2) Najęcie Robotnika

3) Wysłanie Robotnika do pracy

4) Wzięcie Monet


Rozpoczęcie budowy (Koszt 1 akcja)

Możesz wybrać jeden Budynek z 5 kart Budynków. Możesz powtórzyć tę czynność, dopóki posiadasz akcje w swojej turze (pamiętaj, że za każde 5 Monet, które wpłacisz do banku, możesz otrzymać 1 akcję więcej). W swojej turze możesz zbudować tyle Budynków ile chcesz.


Najęcie Robotnika (Koszt 1 akcja)

Możesz wybrać jednego Robotnika z 5 kart Robotników. Możesz powtórzyć tę czynność, dopóki posiadasz akcje w swojej turze (pamiętaj, że za każde 5 pięć Monet, które wpłacisz do banku możesz otrzymać 1 akcję więcej). W swojej turze możesz nająć tylu Robotników ilu chcesz.


Wysłanie Robotnika do pracy (akcja posiada zróżnicowany koszt)

Kiedy wysyłasz Robotnika do pracy, musisz zapłacić liczbę Monet wskazaną w prawym górnym rogu karty Robotnika. Kiedy wyślesz Robotnika do pracy przy Budynku, nie możesz go ruszyć, dopóki Budynek nie zostanie ukończony.


Ukończenie Budynku (nie jest akcją)

Aby ukończyć Budynek, musisz dodawać Robotników, aż wszystkie wymagania dotyczące Budynku zostaną spełnione lub przekroczone. Otrzymasz z banku liczbę Monet i ilość punktów zwycięstwa wskazaną na karcie Budynku.


Koszt wysłania Robotnika do pracy

Koszt wysłania Robotnika rośnie w następujący sposób:

Wysłanie 1 Robotnika w swojej turze do pracy przy danym Budynku = 1 akcja (niezależnie od ilości Robotników pracujących już przy Budynku)

Wysłanie 2 Robotników w swojej turze do pracy przy danym Budynku = 3 akcje

Wysłanie 3 Robotników w swojej turze do pracy przy danym Budynku = 6 akcji

I tak dalej...


Wzięcie Monet (posiada zróżnicowany koszt akcji)

Możesz wziąć Monety z banku:

Za 1 akcję możesz wziąć 1 Monetę

Za 2 akcje możesz wziąć 3 Monety

Za 3 akcje możesz wziąć 6 Monet


Maszyny

Maszyna jest budowana jak Budynek i przynosi punkty zwycięstwa, ale gdy ukończysz budowę maszyny działa ona jak Robotnik niewymagający zapłaty za jego pracę.


Koniec gry

Jeśli któryś z graczy na koniec swojej tury posiada 17 punktów zwycięstwa tylko z Budynków i Maszyn (bez Monet), gra kończy się po tym, jak każdy z graczy zakończy swoją turę w tej rundzie. Gdy wszyscy gracze zakończą swoją ostatnią turę, gracz z największą ilością punktów zwycięstwa wygrywa grę, tym razem dodając 1 punkt zwycięstwa za każde 10 Monet do punktów zwycięstwa otrzymanych z Budynków i Maszyn.


Rozstrzyganie remisów

Jeśli jest remis, w którym obaj gracze mają taką samą liczbę punktów zwycięstwa, to zwycięzcą jest ten kto ma więcej PZ tylko z Budynków (nie z Monet).

Jeśli nadal jest remis, zwycięzcą jest ten kto ma więcej Monet.

Jeśli nadal jest remis, gra jest remisowa.