This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelppuertorico

Z Board Game Arena
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cel

Celem gry jest zostać graczem z jak największą ilością punktów na koniec gry.

Punkty uzyskuje się za: - wybudowane budynki - załadunek towaru w fazie kapitana - specjalne zdolności dużych budynków, które są aktywne.

W przypadku remisu wygrywa gracz mający najwięcej dublonów oraz towarów (1 towar warty jest 1 dublon).

Zasady gry

Gra trwa zazwyczaj do 15 rund. Rundę rozpoczyna gracz posiadający token gubernatora.

Na początku rundy gracz wybiera rolę która będzie obowiązywała w danej turze, tura polega na wykonywaniu zadania opisanego na wybranej karcie przez wszystkich graczy kolejno. Gracz wybierający rolę ma możliwość wykorzystania przywileju przypisanego do tej roli.

Po zakończeniu tury, następny gracz wybiera inną rolę i gracze ponownie wykonują turę.

Runda kończy się gdy każdy gracz wybrał już jedną rolę (wyjątek gra 2 osobowa). Na nie wybranych rolach umieszcza się po jednym dublonie, aby zwiększyć atrakcyjność tych ról w następnej rundzie.

Po zakończeniu rundy znacznik gubernatora przechodzi do następnego gracza.

Dostępne są następujące karty ról:

- Burmistrz: [Mayor] Koloniści przypływają na plantację!

Przywilej: Burmistrz może wziąć dodatkowego kolonistę ze stosu 
Akcja: Wszyscy gracze umieszczają nowych kolonistów na budynkach i plantacjach, w tej turze można również przemieszczać kolonistów pomiędzy
budynkami i plantacjami.  

- Nadzorca:[Craftsman] Czas na zbiory!

Przywilej: Nadzorca otrzymuje jeden token więcej z wybranego towaru, który wyprodukował. 
Akcja: Wszyscy gracze produkują towary z aktywnych plantacji i budynków.

- Kupiec:[Trader] Pieniądz to podstawa!

Przywilej: Kupiec otrzymuje o 1 dublon więcej za sprzedaż towaru na targu. 
Akcja: Wszyscy gracze sprzedają towary na targu pod warunkiem że takiego towaru jeszcze tam nie ma.

- Plantator:[Settler] Urodzaj ziem!

Przywilej: Plantator może wziąć kamieniołom (Quarry) zamiast plantacji. 
Akcja: Wszyscy gracze wybierają kolejno po jednej plantacji.

- Budowniczy:[Builder] Podaj cegłę!

Przywilej: Budowniczy może wybudować budynek o 1 dublon taniej. 
Akcja: Wszyscy gracze wybierają kolejno budynek do wybudowania (cena budynku widnieje w jego lewym dolnym rogu).

- Kapitan:[Captain] Ahoj, ładuj na statek!

Przywilej: Kapitan otrzymuje przy pierwszym załadunku o jeden punkt zwycięstwa więcej. 
Akcja: Wszyscy gracze kolejno wybierają towar i statek na który chcą go załadować. Za jeden znacznik towaru otrzymuje się 1 punkt zwycięstwa. Jeżeli 
istnieje tylko taka możliwość gracz musi załadować towar na statek. Na jednym statku może być tylko jeden typ towaru! Towar, który pozostał na 
nabrzeżu ulega zepsuciu (można zachować tylko jeden znacznik wybranego towaru). 

- Poszukiwacz:[Prospector] Gorączka złota!

Przywilej: Poszukiwacz otrzymuje z banku jeden dublon 
Akcja: Brak akcji dla innych graczy. 

Aktywne fioletowe budynki pozwalają na specjalne zachowania w trakcie trwania ról.

Gra kończy się gdy (UWAGA! Koniec gry następuje na koniec RUNDY):

- brak kolonistów pod koniec roli burmistrza aby uzupełnić statek minimalną ich liczbą (liczba graczy.

- wszystkie punkty zwycięstwa zostały wyczerpane ze stosu w fazie kapitana.

- jeżeli jeden z graczy w fazie budowniczego zapełnił ostatnie 12 miejsce w polu budynków.

Gra online

Wybranie roli: kliknij na rolę którą wybrałeś. Role znajdują się po prawej stronie planszy.

- Rola Burmistrza [Mayor] : Zaakceptuj [accept] lub odrzuć [refuse] czy chcesz otrzymać dodatkowego kolonistę ze stosu. Koloniści zostają automatycznie przydzieleni graczom. Kliknij na budynek lub plantacją aby umieścić tam kolonistę. Kliknij na kolonistę na budynku lub plantacji aby wysłać go do San Juan (koloniści w San Juan znajdują się w panelu gracza po prawej stronie ekranu).

- Rola Nadzorcy [Craftsman] : Towary zostają automatycznie wyprodukowane (towary graczy znajdują się w ich panelach po prawej stronie ekranu). Następnie wybierz wyprodukowany towar którego chcesz otrzymać o jeden więcej (beczki znajdujące się nad punktami stosem punktów zwycięstwa)

- Rola Kupca [Trader] : Wybierz towar który chcesz sprzedać klikając na niego w swoim panelu gracza.

- Rola Plantatora [Settler] : kliknij na plantację którą chcesz (lub kamieniołom [quarry]). Umieszczenie na planszy następuje automatycznie.

- Rola Budowniczego [Builder] : Kliknij na wybrany budynek, który chcesz wybudować. Umieszczenie na planszy następuje automatycznie.

- Rola Kapitana [Captain] : Kliknij na statek który chcesz załadować. Następnie wybierz swój towar do załadunku klikając na odpowiednią beczkę w panelu gracza. Na końcu tury jeśli posiadasz magazyn [werehouse]wybierz towar do przechowania klikając na jego beczółce następnie potwierdzając wybór kliknięciem u góry strony, że jest się gotowym. Towar zostanie podświetlony czerwoną ramką. Po użyciu magazynu należy kliknąć na towar który chce się pozostawić na nabrzeżu (tylko jeden znacznik) postępując jak wcześniej.

- Rola Poszukiwacza [Prospector] : Dublon zostaje przydzielony automatycznie.

Opisy ról i budynków ukazują się po najechaniu na nie myszką.

Wariant wyrównany gry [Balanced game variant]

Wybranie tego wariantu gry powoduje dwie zmiany w grze wyrównujące szanse graczy zgodnie z zapisem na stronie : Puerto Rico (board game) Wikipedia page.

- Ceny Przetwórni [Factory] i Uniwerytetu [University] zostają zamienione. Więc Przetwórnia kosztuje 8 dublonów a Uniwersytet 7. - Gracze rozpoczynający grę z plantacją kukurydzy otrzymują o jeden dublon mniej na początku gry niż gracze z plantacją indygo.


Życzę miłej gry - Krasnal !