This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelppatchwork

Z Board Game Arena
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przygotowanie

 • Każdy gracz bierze planszę kołdry 9*9 i 5 guzików jako walutę.
 • Znaczniki czasu umieszcza się na początku planszy. Układane są również specjalne kawałki materiału.
 • Umieść zwykłe kawałki materiału w okręgu. Pionek neutralny zaczyna się po kawałku materiału 1*2.

Rozgrywka

 • Gracz, którego znacznik czasu jest mniej zaawansowany, wykonuje kolejną turę. Jeśli oba wasze znaczniki czasu znajdują się na tym samym polu, jako pierwszy swoją turę rozpocznie ten, którego znacznik leży na wierzchu
 • W swojej turze możesz otrzymywać guziki lub kawałki materiału.
 • Jeśli zdecydujesz się na otrzymanie guzików, przejdź na pole bezpośrednio przed polem zajmowanym przez przeciwnika. Otrzymujesz 1 guzik za każde przebyte pole.
 • Jeśli zdecydujesz się umieścić kawałek materiału, wybierz jeden z trzech kawałków leżących przed neutralnym znacznikiem i przesuń tam pionek (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zapłać guziki i umieść go na swojej planszy kołdry. Przesuń swój znacznik czasu na planszy czasu o tyle pól, ile wskazuje metka na kawałku materiału, który właśnie położyłeś na planszy.
 • Jeśli podczas ruchu miniesz specjalny kawałek materiału, weź go i umieść na swojej planszy kołdry. Są to jedyne kawałki 1*1.
 • Jeśli miniesz guzik, otrzymasz dochód. Weź guziki w liczbie równej liczbie guzików na swojej planszy kołdry.
 • Jeśli jako pierwszy masz kwadrat 7*7 na swojej planszy kołdry, weź specjalny żeton.

Koniec gry

 • Gra kończy się, gdy obaj gracze przejdą na ostatnie pole. Jeśli znacznik czasu miałby się przesunąć dalej, po prostu zatrzyma się na ostatnim polu.
 • Każdy posiadany guzik jest wart 1 punkt.
 • Specjalny kawałek materiału jest wart 7 punktów.
 • Każde puste pole na planszy kołdry jest warte -2 punkty.
 • Gracz z największą liczbą punktów wygrywa. W przypadku remisu wygrywa ten, kto jako pierwszy dotarł na ostatnie pole planszy czasu.