This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpdicehospital

Z Board Game Arena
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Każdy z graczy zarządza personelem swojego szpitala, w każdej rundzie umieszcza pielęgniarki (białe meeple) i specjalistów (kolorowe meeple) w oddziałach, żeby leczyć pacjentów (kostki). Gracze zbierają punkty za pacjentów wypisanych do domu. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów na koniec 8. rundy. Przed grą:
• Zacznając od Pierwszego Gracza, każdy z graczy dobiera 3 losowe kostki jako początkowych pacjętów.
• Ustawia ich wartości (zdrowie) na 3, 4 i 5, decydując, króra kostka otrzyma którą wartość. (1 – pacjent najbardziej chory, 6 – pacjent najbardziej zdrowy)
• Każdy gracz dobiera dwie karty administratora szpitala, wybiera i zagrywa jedną z nich. Drugą „odkłada do pudełka”.

Początek rundy


Przyjmowanie pacjentów


• Pierwszy gracz wybiera, czy dodatkowo będzie odkryty zostnie specjalista, czy oddział. (Tylko w grze dwuosobowej).
• Kostki (reprezentujące pacjentów) są przerzucane dotąd, aż pokażą wartości między 2 i 5, a następnie umieszczane są w ambulansach od najmniejszej do największej wartości, od pierwszej do n-tego ambulansu.
• Jeśli występują remisy wartości na kostkach, ostatni gracz decyduje gdzie trafią kostki poszczególnych kolorów.
• Każdy gracz po kolei, wybiera jeden z ambulansów i umieszcza zawarte w nim kostki na dole swojej planszy.
• Jeśli nie ma wystarczająco miejsca dla nowych pacjentów, ci, którzy obecnie są leczeni w szpitalu muszą być przeniesieni do kostnicy (mortuary), a gracz dobiera żeton śmiertelności za każdego umiesczonego tam pacjenta.
• Pierwszy gracz, nie może wybrać ambulansu numer 1. Gracz, który dobrał ambulans o najniższej wartości bieże także „worek z krwią” (żeton) i staje się pierwszym graczem w nadchodzącej rundzie.

Rozubudowa szpitala

• W grze dla 2-ch graczy, pierwszy gracz wybiera, czy dodatkowo będzie odkryty zostnie specjalista, czy oddział.
• Każdy z graczy, w kolejności wybranej karteki (od najmniejszej do największej wartości), wybiera jeden z oddziałów lub specjalistów i dołącza do swojego szpitala.
• Zauważ, że gracz może posiadać wiele oddziałów lub specjalistów tego samego typu, a miejsce ich ułożenia, nie ma znaczenia dla rozgrywki. To pomaga leczyć więcej pacjętów, wraz z rozwojem gry.
• Każdy z graczy może odrzucić jednen oddział lub specjalistę na turę w zamian za żeton worka z krwą.

Rozgrywka

Aktywacja szpitala

• Każdy z graczy indywidualnie (jednocześnie z innymi) „leczy” pacjentów (zwiękaszjąc ilość oczek na kostce), przesuwając meeple (pielęgniarek lub specjalistów) do wybranych oddziałów na swojej planszy szpitala.
• Kiedy przesunie meepla, rozpatrywane są najpierw efekty oddziału, potem efekty meepla (jeśli jest specjalistą).
• Zauważ, że każdy specjalista i oddział może być użyty tylko raz w rundzie.
• Każdy pacjent, który został leczony przynajmniej raz, przesuwany jest w dół, żeby oznaczyć ten fakt w danej rundzie.
• Jeśli oddział potrzebuje grupy pacjentów, wtedy musi zebrać się dokładnie taka grupa pacjentów, żeby można było użyć tego oddziału.
• Jednakże, oddziały, które leczą jednego pacjenta o kilka kroków (oczek), nie jest wymagana dokłądna liczba kroków (jeśli pacjenta można wypisać, lecząc go mniej kroków, niż robi to pomieszczenie; kostka może być wyleczona do 7 i powyżej).
• Każdy pacjent ze zdrowiem 6, który miałby zostać leczony, jest zamiast tego przenoszony do „poczekalni do wypisu” (discharge lounge) i zostaną za niego podliczone punkty na koniec rundy.
• Można wykonać darmową akcję: używając żetonu „worka z krwią” można wyleczyć jedną kostkę o jedne krok lub tymczasowo zmienić jej kolor. Zużyte „worki z krwią” powinny zostać odrzucone.
• Gracze mogą opcjonalnie odrzucić oddział lub specjalistę na początku tej fazy, żeby otrzymać żeton „worka z krwią”.

Koniec rundy

Zaniedbani pacjenci

• Każdy gracz obniża wartość zdrowia o 1 na każdej kostce, która nie była leczona w tej rundzie.
• Jeśli jakiś pacjent ma już zdrowie na poziomie 1, zamiast tego jego kostka jest przenoszona do kostnicy (mortuary), a gracz dobiera żeton śmiertelności za każdego przeniesionego pacjenta.
• Niektóre zdolności administratorów chroniom pacjentów przed obniżeniem poziomu zdrowia.

Wypisani pacjenci

• Każdy gracz punktuje wypisanych pacjentów w tej rundzie zgodnie z poniższym wykazem.
• Zauważ, że wypisywanie dużej grypu pacjentów w tym samym czasie jest preferowane, niż wypisywanie ich w wielu rundach, skoro im więcej pacjentów zostanie wypisanych w jednej rundzie, tym więcej punktów wart każdy następny.

Nr pacjentaPunkty za każdego pacjenta
11
2-62
7-83
9-104
11-125

Dodatkowe 5 punktów jeśli szpital pozostał pusty.
Jeśli więc wypiszej 7 pacjentów w jednej rundzie, otrzymasz 14 punktów (1+2+2+2+2+2+3)

Zmiana personelu

• Żeby przygotować się do następnej rundy, wypisani pacjenci są zwracani do zasobów, wszyskie meeple wracają na startowe pozycje, ambulansy są oddawane i losowani są nowi pacjenci.
• Niewybrany w rundzie oddział / specjalista są usuwani z gry i losowane / -ni są nowi na nadchodzącą rundę.

Koniec gry

• Na koniec 8. Rundy, każdy gracz otrzymuje dodatkowy punkt za pozostały żeton „worka z krwią”, traci dwa punkty za żetony śmiertelności.
• Wygrywa gracz z największą liczbą punktów.
• Remisy roztrzyga mniej pozostałych pacjentów, potem wyższa suma oczek pozostałych na tych pacjentach.

Warianty

Kryzys na początek: podcas przygotowania gry weź po 5-ci pacjentów o wartościach 3, 3, 4, 5, 5 w dowolnym kolorze.
Narodowa epidemia: kiedy gracz dobiera ambulans, rzuć dodatkową kostką i umieść ją w szpitalu.
Odporny superrobak: Jeśli pacjent został zaniedbany, traci 2 oczka życia zamiast 1.
Medycyna eksperymentalna: Dodaj 8 oddziałów i 12 specjalistów do zasobów. (dodatkowe elementy).