This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Translation guidelines

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wspólny system tłumaczeń ma na celu umożliwienie tłumaczenia Board Game Arena na dowolny język, w celu umożliwienia większej liczbie ludzi odkrywania i grania w gry planszowe, nawet wtedy, gdy nie znają angielskiego lub francuskiego. Na przykład, jeśli chcesz zagrać w "Serce Smoka" z 10-letnim siostrzeńcem, który nie mówi na razie po angielsku, to nie ma problemu! Tylko pomóż nam w tłumaczeniu Board Game Arena na swój język!

Spis treści

Co może być przetłumaczone?

Każdy ciąg tekstu na stronie głównej i interfejsy do gry są "umiędzynarodowione" i mogą być przetłumaczone. Aktualnie, posty na forum i artykuły na stronie (takie jak ten), nie mogą być tłumaczone. Może kiedyś później ...

Kto powinien tłumaczyć?

To jest ważne: tłumacz tekst w danym języku, jeśli jesteś rodzimym użytkownikiem tego języka. Tłumacząc grę, tłumacz powinien znać dokładnie grę i jeśli to możliwe trzeba sprawdzić pod względem spójności reguły gry w języku docelowym. Tłumacze powinni wziąć pod uwagę poziom języka i formalne/nieformalne reguły dotyczące zaimków, typowe dla użytkowników gier w ich kraju.

Językiem ojczystym zespołu Board Game Arena jest francuski, będziemy się troszczyć o tłumaczenia na francuski. Będziemy również podawać pierwszą wersję tłumaczenia angielskiego. Ponieważ nie jesteśmy doskonałymi mówcami w języku Szekspira, te tłumaczenia będą otwarte do wglądu i korekty przez rodowitych Anglików na tych samych warunkach, jak inne języki.

O kontekście

Niektóre ciągi mogą być tłumaczone różnie, w zależności od kontekstu. Gdy wystąpi taki przypadek, należy użyć tłumaczenia najbardziej oczywistego. Gdy strona zostanie opublikowana w twoim języku, rodzimi użytkownicy zauważą nieprawidłowe formy (jeśli istnieją) podczas grania i będą mogli je skorygować.

Ponadto, można nas pytać o kontekst na forum tłumaczy (w języku angielskim lub francuskim), a my postaramy się to sprawdzić i dostarczyć informacji.

Kiedy strona będzie udostępniona w nowym języku po przetłumaczeniu?

Gdy tylko wystarczająca liczba ciągów zostanie przetłumaczona w nowym języku, aby mieć sens w tym języku, zespół Board Game Arena udostępni tę stronę w tym języku.

Poprawiłem kilka tłumaczeń, ale nie wydaje mi się, aby zmieniły się na stronie

Pliki z tłumaczeniami są aktualizowane nocą, więc po prostu trzeba poczekać do jutra na wprowadzone zmiany, aby pojawiły się na stronie.

Jak długo będzie można zmieniać tłumaczenia?

Pierwsze tłumaczenie może być niedoskonałe (jak wyjaśniono w sekcji "o kontekście"). Dzięki temu może ono być modyfikowane, dopóki nie zostanie "zatwierdzone". Zatwierdzenie następuje, gdy tłumaczenie nie zostało zmodyfikowane przez 30 dni z rzędu. Następnie jest ono stabilne i ważne (złota ikona), i nie może już być zmienione.

Czy jest jakaś nagroda za tłumaczenie?

Tak! Każdy tłumacz, który wykona 100 zatwierdzonych przekładów (złota ikona) otrzyma jeden darmowy miesiąc członkostwa "Board Game Arena Club" (i kolejny miesiąc dla każdej partii 100 nowych zatwierdzonych tłumaczeń).

Jest to oczywiście jedynie symboliczny gest podziękowania dla osób biorących udział w tworzeniu BGA dostępnym dla coraz większej liczby osób. Możliwość cieszenia się z gier planszowych z ludźmi z wielu krajów jest największą nagrodą dla wszystkich!

Porady dla tłumaczy

  • Używaj klawisza "TAB" by przejść z jednego pola tekstowego do drugiego. Jest to łatwiejsze niż kliknięcie.
  • Ciągi takie jak ${SOMETHING} ,%SOMETHING, <SOMETHING> są znacznikami używanymi przez grę do formatowania lub wstawienia tekstu i muszą pozostać bez zmian, są częścią kodu gry, ale ich pozycja w całym wyrażeniu w razie potrzeby może być zmieniona w danym języku (np. dla zaimków takich jak ${you}).
  • Gdy masz wątpliwości, zostaw komentarz dla kolejnego tłumacza.
  • Gdy naprawiasz czyjeś tłumaczenie, zostaw komentarz, jeśli powód zmiany nie jest oczywisty.
  • Jeśli tłumaczenie może zależeć od kontekstu, który nie jest jednoznaczny, przetłumacz jak najprościej. Jeśli jest to nieprawidłowe, zostanie później zauważone podczas gry przez rodzimego użytkownika i poprawione.
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia