This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpthroughtheages

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

[Cywilizacja: Poprzez wieki]http://en.doc.boardgamearena.com/Gamehelpthroughtheages

W swoim ruchu możesz zużyć dostępne punkty akcji na:

• wzięcie kart(y) z toru kart (jeśli masz miejsce na ręce)

• zagranie kart na swoim obszarze gracza

• zwiększenie swojej populacji

• (roz)budowę farm, kopalni lub budynków cywilnych

• (roz)budowę jednostek militarnych.

Żółte znaczniki reprezentują twoja populację. Mogą być w trzech lokacjach:

• na kartach (tor kart)

• na twojej dostępnej puli robotników

• na twoim "żółtym banku" -- kiedy ten opustoszeje, nie możesz dalej zwiększać swojej populacji.

Niebieskie znaczniki reprezentują jedzenie lub zasoby. Mogą być w dwóch lokacjach:

• na twoich farmach lub w kopalniach

• w twoim "niebieskim banku" -- kiedy ten opustoszeje, nie możesz wyprodukować więcej jedzenia ani surowców.

Rozwijaj swoja cywilizacje:

Jedzenie pozwala robotnikom przemieścić się z twojego żółtego banku do dostępnej puli robotników. Zasoby pozwalają przestawiać twoich robotników z dostępnej puli robotników na karty wyłożone na twoim obszarze gracza. Nauka (żarówki) pozwala ci zagrywać karty z ręki na swój obszar gracza. Przy rozrastającej się populacji będziesz musiał wyprodukować więcej Zadowolenia, w przeciwnym razie twoi robotnicy przestaną pracować. Wytwarzanie kultury umożliwia zdobywanie punktów zwycięstwa. Wytworzenie więcej siły militarnej ochroni cie przed najazdami lub wojna.

Gra Poprzez wieki ma 3 wersje:

• Uproszczona rozgrywka poprzez Wiek I

• Zaawansowana rozgrywka poprzez wiek II, z wprowadzeniem akcji politycznych (kolonie, najazdy), nieszczęść i korupcji

• Pełna rozgrywka poprzez Wiek III, z wprowadzeniem wojen.

W rozgrywkach Zaawansowanej i Pełnej zdobywa się dodatkowe punkty na koniec gry, zgodnie z kartami wydarzeń specjalnych. Na koniec Uproszczonej rozgrywki punkty dodatkowe są przyznawane zawsze w ten sam sposób:

• 2 punkty kultury za każdy posiadany punkt siły

• 2 punkty kultury za każdy posiadany punkt zadowolenia (nie więcej niż 16 punktów)

• 2 punkty kultury za każdą wynalezioną technologię poziomu i (wliczając w to ustrój)

• 1 punkty kultury za każdą jednostkę żywności i surowców produkowaną co turę

• 1 punkt kultury za każdy punkt nauki zdobywany co turę.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia