This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpterramystica

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Terra Mystica Nagrody i dochody

Żetony łask -> gracz dobiera dowolny po wybudowaniu każdej Świątyni lub Sanktuarium. Gracz może mieć maksymalnie 1 Żeton łask danego typu.

Prawa strona żetonu punktacji -> gracz otrzymuje nagrodę nie za przesunięcie się na torze przychylności w danej turze, lecz za obecną przychylność (można dostać wielokrotność nagrody). Przy budowie PZ za lewą stronę żetonu otrzymujemy od razu (np. przy budowie Faktorii, jeżeli widać ją na żetonie punktacji).

Moc za budowę osady lub rozbudowę -> gracze podliczają wartość mocy wszystkich swoich budowli sąsiadujących bezpośrednio z budowanym/rozbudowywanym budynkiem gracza przeciwnego.

1/2/3/4/... Moc = 0/1/2/3/... PZ (koszt) -> gracz bierze wszystko albo nic. Jeżeli gracz nie jest w stanie zapłacić całej sumy PZ, nagroda przepada.

Tworzenie miast Warunkiem założenia miasta jest: 1. Posiadanie przynajmniej 4 sąsiadujących bezpośrednio budynków.

  • Wyjątek: Jeżeli jednym z budynków jest Sanktuarium, wymagane są jedynie 3 budynki,

jednak wciąż muszą one sąsiadować bezpośrednio. 2. Osiągnięcie mocy sąsiadujących bezpośrednio budynków o wartości przynajmniej 7. Wartość budynków: • Osada: 1 • Faktoria, Świątynia: 2 • Twierdza, Sanktuarium: 3

Po stworzeniu miasta gracz dobiera wybrany przez siebie żeton miasta, kładzie go na dowolnym wybranym budynku w utworzonym mieście i od razu otrzymuje jednorazowe bonusy. Każdy żeton daje jeden klucz, który pozwala na osiągnięcie 10 poziomu przychylności JEDNEGO kultu. W skład miasta wchodzą wszystkie budynki sąsiadujące bezpośrednio. Pola połączone mostem przez rzekę uważa się za sąsiadujące bezpośrednio. Do miasta nie doliczają się budynki sąsiadujące pośrednio dzięki żegludze.

Tor Kultów Jeżeli gracz posiada kapłana, może go wysłać do któregoś z kultów, ustawiając go na wybranym spośród 4 miejsc i przesuwając swój pionek przychylności w danym kulcie o liczbę na zajętym polu. Ta operacja jest trwała i kapłan zostanie na tym polu do końca gry. W swojej akcji gracz może wysłać do kultu tylko 1 kapłana. Jeżeli chce wysłać ich więcej, każdego kolejnego może wysłać pojedynczo w następnych swoich akcjach. Zamiast wysyłać kapłana do kultu na stałe, gracz może po prostu odrzucić kapłana do swojej rezerwy i przesunąć się w dowolnym kulcie o 1 miejsce.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia