This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelptargi

Z Board Game Arena
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Opis gry

Zupełnie niczym ziarenka piasku, wszystkie pustynne społeczeństwa różnią się od siebie. Tuaregowie są tego doskonałym przykładem: w tych nomadycznych plemionach, mężczyźni (określani w języku niemieckim, a więc twórców tej gry, mianem "Targis" lub "Targi" w liczbie pojedynczej - stąd nazwa gry) zasłaniają swoje twarze, za to właśnie kobiety tego nie robią. Na dobrą sprawę, kobiety Tuaregów - odgrywają bardzo ważną rolę w ich społeczeństwie, między innymi opiekując się domostwami. Wiele rodzin składa się z członków tych plemion, na których to czele stoi Starszyzna.

W grze "Targi" wcielasz się w Starszyznę, a Twoim celem jest sprawić, by Twoje plemię było najpotężniejsze. W tym celu będziesz musiał handlować lokalnymi Towarami (takimi jak daktyle czy sól) oraz Towarami importowanymi (np. pieprzem). Towary pozwolą Ci zdobyć złoto, a także przewagi, które pozwolą Twojej rodzinie rozkwitnąć. Pamiętaj jednak, że pustynia jest zdradliwym miejscem, złodzieje i pozostałe plemiona będą rywalizować z Tobą o te same zasoby.

Na koniec gry, wygrywa gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa.

Rozgrywka

Grę rozpoczyna gracz niebieski (niektórzy określają plemiona Tuaregów "Niebieskimi Ludźmi").

W skrócie

W każdej turze, gracze kładą swoich 3 Tuaregów na kartach planszy, po 1 Tuaregu na raz, jeden gracz po drugim. Następnie umieszczają swoje znaczniki Plemienia na skrzyżowaniach między kolumnami i wierszami, gdzie leżą ich Tuaredzy. Ostatecznie, gracze mogą wykonywać akcje z kart, na których leżą ich figurki lub znaczniki.
Gra kończy się, gdy jeden z graczy zdobędzie 12-stą kartę Plemienia i położy ją przed sobą lub kiedy Złodziej dojdzie do ostatniej karty Obwodu.

Tura

1. Przesuń Złodzieja o jedno pole (karty Obwodu)
Na początku tury, Złodziej przenosi się zgodnie z ruchem wskazówek zegara na kartę z kolejnym numerem. W pierwszej turze, Złodziej jest kładziony na karcie Starszyzny. Gracze nie mogą kłaść Tuaregów na karcie zajętej przez Złodzieja.
Kiedy Złodziej dociera do narożnej karty, ma miejsce Najazd: gracze płacą koszt wskazany na karcie, po czym Złodziej przenosi się na kolejną kartę Obwodu i gra jest kontynuowana.

2. Rozkładanie Tuaregów
Zaczynając od pierwszego gracza, gracze kładą po jednym Tuaregu na kartach Obwodu, aż położą po trzech. Nie można kłaść Tuaregów na karcie:

  • zajętej przez Złodzieja;
  • Najazdu (narożnej);
  • z innym Tuaregiem;
  • naprzeciwko karty zajętej przez Tuarega przeciwnika;
  • znajdującej się w centralnym obszarze (Centralnej).

3. Położenie znaczników Plemion
Gracze kładą swoje znaczniki Plemion na kartach Centralnych, leżących na skrzyżowaniach kolumn i wierszy, w których położyli swoich Tuaregów.

4. Wykonanie akcji
Zaczynając od pierwszego gracza, każdy gracz wykonuje akcje z kart ze swoimi Tuaregami i znacznikami Plemienia. Kolejność wykonywania poszczególnych akcji jest dowolna, ale akcja musi zostać wykonana do końca, zanim zostanie rozpoczęta następna. Gracz może zrezygnować z wykonywania danej akcji.
Kiedy gracz skończy wykonywać akcje z kart Obwodu, zabiera swoich Tuaregów, a karty zostają na swoich miejscach.
Jeśli gracz użył jednej z kart Centralnych, zabiera swój znacznik, a karta jest wymieniana na kartę innego typu: karta Towarów będzie zastąpiona przez odwróconą kartę Plemion; i odwrotnie: karta Plemion przez odwróconą kartę Towarów. Jeśli talia Towarów się skończy, odrzucone karty Towarów zostaną potasowane i wrócą do gry.
Karta Towaru
Gracz pobiera żetony odpowiadające przedstawionym towarom. Jeśli towary na karcie są oddzielone ukośnikiem, musi wybrać, które chce otrzymać.
Karta Plemienia
Gracz może ją zagrać i położyć przed sobą po zapłaceniu jej kosztu (prawy górny róg). Jeśli gracz nie może lub nie chce zapłacić jej kosztu, może ją wziąć do ręki, jednak można mieć tylko jedną kartę w ręce:

  • Jeśli gracz jednocześnie zdobędzie kilka kart Plemion i nie zagra ich, może wybrać jedną, którą zostawi sobie w ręce, resztę musi odrzuć.
  • Gracz nie może pozbyć się karty, którą już ma w ręce (ani odrzucić, ani wymienić z innym graczem).

Karta Plemienia może zostać zagrana z ręki tylko za pomocą akcji "Starszyzny" (karta Obwodu nr 1). Wówczas także trzeba zapłacić jej koszt. Akcja "Starszyzna" pozwala także na odrzucenie karty Plemienia z ręki.
Karty plemion są rozkładane przed graczem w 3 wierszach po 4 karty, od lewej do prawej, nie mogą być przesuwane. Układ ma znaczenie przy punktacji końcowej.

5. Koniec tury
Gracze mogą zostawić sobie po 10 Towarów i 3 sztuki złota, nadmiar odrzucają.
Odsłaniane są odwrócone karty Centralne, a znacznik pierwszego gracza zmienia właściciela.

Koniec gry

Gra kończy razem z końcem tury, w której przynajmniej jeden z graczy położył przed sobą 12-tą kartę Plemienia lub po rozegraniu 4-tego Najazdu.

Gracze sumują uzyskane punkty zwycięstwa i podliczają bonusy za układ kart Plemion:

  • 4 punkty za wiersz z 4 kartami tego samego typu (Palma, Kobieta, itd.)
  • 2 punkty za wiersz z 4 kartami 4 różnych typów

Wygrywa gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa. W przypadku remisu porównuje się ilość złota, a w następnej kolejności: towarów. Jeśli wynik wciąż jest nierozstrzygnięty, można zagrać jeszcze raz. ;)