This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpsplits

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

Przygotowanie gry:

- każdy gracz bierze 16 owiec jednego koloru i układa je w stos przed nim,

- każdy gracz zabiera 4 pola pastwisk,

- wybrany gracz zaczyna jako pierwszy i kładzie jedno ze swoich pól pastwisk na stole w odległości osiągalnej dla pozostałych graczy,

- zgodnie z ruchem wskazówek zegara gracze kładą swoje pola pastwisk, aż powstanie jedno wielkie pastwisko,

- każde nowe pole powinno się łączyć z pozostałymi przynajmniej z jednej strony,

- następnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara każdy gracz układa cały stos 16 owiec na jakiekolwiek wolne pastwisko wzdłuż zewnętrznej granicy,

( jeden sześciokąt = jedno pastwisko)

Cel gry:

Zająć jak najwięcej miejsca na pastwisku.


Rozgrywka:

- gracz, który jako pierwszy kładł stos z owcami zaczyna,

- w swojej turze można poruszyć jakikolwiek stos własnych owiec dzieląc go na dwie części,

- górną część stosu owiec przemieszcza się po linii prostej tak daleko aż napotka inne owce albo granicę pastwiska,

- przynajmniej jedna owca musi zostać na miejscu z którego ruszało się stos,

- następnie turę ma kolejny gracz,(ruch zgodnie ze wskazówkami zegara)

- stado jest zablokowane kiedy jest otoczone ze wszystkich stron przez przeciwnika lub granice pastwiska i nie może się ruszyć.

Koniec gry:

Gra się kończy, gdy żaden gracz nie może się ruszyć. W przypadku gdy jest remis w ilości zajętych pól,
wygrywa ten, który ma ich więcej w   jednym rejonie jedno przy drugim.
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia