This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpseasons

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Cztery Pory Roku to gra, która polega na zbieraniu punktów (kryształów). Aby uzyskać ich jak najwięcej należy odpowiednio dobierać kostki oraz korzystać z mocy jakie oferują karty.

Spis treści

Wstęp

Rozgrywka rozpoczyna się od ułożenia talii. Każdy gracz ciągnie ze stosu 9 kart i formuje je w 3 stosy po 3 karty. Trzy stosiki odpowiadają 3 cyklom, w których odbywa się rozgrywka. W każdym kolejnym cyklu gracz dostanie do ręki odpowiadający mu stosik. Pozostałe, nierozdzielone pomiędzy graczy karty utworzą stos główny.

Rozgrywka

Następnie rozpoczyna się właściwy pojedynek. Każda tura składa się z 2 faz: 1. Wybór kostki (wybierają wszyscy gracze po kolei) 2. Wykładanie i aktywowanie kart mocy. (zagrywa każdy z graczy zgodnie z kolejką)

Oznaczenie kości

Gwiazdka - pozwala powiększyć maksymalną ilość kart mogących leżeć na stole gracza. Wśród graczy mówi się na to "moc przywoływania". Najwięcej wynosi ona 15.

Znaczek żywiołu - weź tyle znaczników żywiołu (energii) ile wskazuje kostka.

Liczba - weź tyle kryształów ile wynosi numerek na kostce.

Prostokąt - dobierz kartę z głównego stosu kart.

Ramka wokół ścianki kostki - okrągłe obramowanie pozwala przemieniać posiadane znaczniki żywiołu w kryształy. Cennik energii jest inny dla każdej z pory roku. Za ten konkretny znacznik dostanie się różną ilość kryształów w zależności od tego, która pora roku teraz trwa. Na przykład zimą (niebieska część planszy) ziemia warta jest 3 kryształy, ogień 2, a woda i powietrze po 1. Z kolei latem (żółta część) ziemia i ogień warte są 1 kryształ, woda 2, a powietrze 3.

Kropki - są na każdej kostce i wyrażają o ile pól przesunie się znacznik pór roku.

Bonusy

Podczas gry można 3 razy skorzystać z tzw. bonusów. Każde użycie bonusu skutkuje odjęciem odpowiedniej ilości punktów na koniec gry. Pierwsze użycie odejmie 5, drugie dodatkowe 7, a trzecie dodatkowe 8 punktów. A więc po trzech bonusach na koniec gry mamy -20 punktów. Poniżej dostępne bonusy: 1. Zwiększenie mocy przywoływania o 1 2. Możliwość przemieniania energii w kryształy. Pozwala także dodać +1 punkt za każdą przemienioną energię, gdy wybrało się kostkę z ramką. 3. Wymiana dwóch dowolnych energii na dowolne dwie inne. 4. Pozwala dociągnąć +1 kartę ze stosu głównego, ale zatrzymuje się tylko 1, a drugą się odrzuca. Działa tylko, gdy wybierze się kostkę z prostokątem.

Koniec gry

Gdy minie 3 rok następuje koniec gry, w którym sumuje się zebrane kryształy. Każda wyłożona karta warta jest tyle kryształów ile wskazuje liczba w jej lewym górnym rogu. Do tego dodaje się zdobyte w trakcie gry kryształy oraz odejmuje się po 5 punktów za każdą pozostałą w ręce kartę. Od uzyskanego wyniku odejmuje się koszt wykorzystanych w rozgrywce bonusów. Wygrywa ten, kto uzbiera najwięcej kryształów.

Dodatkowe informacje

Uwaga: Gracze podczas rozgrywki muszą od razu odrzucać nadprogramowe znaczniki energii. Może ich być tylko tyle ile jest okrągłych pól na panelu gracza. Uwaga2: Gdy jakaś karta pozwala przywołać inną, a gracz nie posiada wymaganej ilości mocy przywoływania, to przywoływana karta musi zostać odrzucona bez żadnej rekompensaty.

Poziomy trudności

Czarodziej praktykant: By gry łatwiej się było nauczyć w tym trybie 9 kart zostaje od razu rozdanych graczom, które muszą tylko podzielić na 3 lata.

Poziom magiczny: W grze biorą udział karty ponumerowane tylko od 1 do 30. Można łatwiej i szybciej osiągnąć efekty tych kart mocy. Tak okrojona talia pozwoli powoli poznać świat Czterech Pór Roku.

Poziom Arcymaga: W grze bierze udział wszystkie 50 kart. Karty ponumerowane od 31 do 50 mają bardziej złożone efekty, ale pozwalają urozmaicić zabawę w odkrywanie świata, efektów oraz nowych kombinacji.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia