This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelppylos

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Celem gry jest ustawienie ostatniej swojej kuli na szczycie piramidy.

Zasady. Gracze na zmianę przemieszczają po jednej ze swych kul. Własną kulę można dołożyć na puste pole planszy lub na inne, wcześniej położone kule formując następny poziom.

Gra jest szybka i emocjonująca. Często kończy się wygraną jednego z graczy w chwili, gdy przeciwnik nie może wykonać swojego ruchu, gdyż wyzbył się wszystkich własnych kul. Tak, więc umiejętne dokładanie i odzyskiwanie kul z planszy jest kluczem do zwycięstwa!

Warianty:

Kwadrat - gdy utworzymy na dowolnym z poziomów kwadrat z czterech własnych kul to mamy prawo zdjąć z planszy 1 lub 2 dowolne własne kule. Oczywiście nie można zdejmować kul, które stanowią punkt podparcia dla innych wyżej położonych.

Dla dzieci - nie zdejmujemy kul z planszy

Zaawansowany - mamy prawo zdjąć z planszy 1 lub 2 dowolne własne kule gdy ułożymy na dowolnym z poziomów kwadrat z czterech własnych kul lub gdy ułożymy pionowo lub poziomo w jednej linii (pionowej lub poziomej, nie skośnej) maksymalną możliwą liczbę swoich kul dla pierwszego lub drugiego poziomu (na pierwszym poziomie - 4, na drugim - 3).

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia