This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpoutlaws

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

2 akcje na turę:

Podczas swojej tury każdy gracz może wykonać dwie akcje. Dostępne są cztery akcje i gracze mogą wykonać tę samą akcję dwa razy w jednej turze.

 • 1. Przemieszczenie

Weź dwie ze swoich postaci z Głównej ulicy, nie ujawniając ich i zamień ich pozycje (lub nie). Jeśli chcesz przenieść postać z saloonu, możesz wziąć daną postać i dwa inne postaci z Głównej ulicy.

Pozostawienie w saloonie: Jeśli gracz chce przenieść postać z saloonu, najpierw biorze tę postać i dwie inne postacie z Głównej ulicy. Następnie przenosi te trzy postacie zgodnie z zasadami normalnego przemieszczania, umieszczając jedną z powrotem w saloonie, a dwie na Głównej ulicy.

Saloon: saloon to miejsce usytuowane po jednej stronie Głównej ulicy i zawiera dwie postacie. Postacie te są zawsze widoczne dla obu graczy i nie mogą oddziaływać na siebie dopóki tam są. Każda postać może wejść do saloonu, z wyjątkiem Gubernatora, gdyż jako mąż stanu nigdy nie pojawia się w takim miejscu!

 • 2. Podejrzenie żetonu

Odsłoń jedną ze swoich postaci przeciwnikowi. Możesz wtedy podejrzeć żeton znajdujący się przed tą postacią, zachowując jego tożsamość dla siebie.

 • 3. Wzięcie żetonu

Odsłoń jedną ze swoich postaci, zanim określisz tożsamość żetonu przed tą postacią. Odsłoń ten żeton. Jeśli odpowiada określonemu typowi, możesz wziąć ten żeton.

Jeśli żeton nie jest określonym typem, lub jest to fałszywy żeton (czarny X), to jest on umieszczany zakryty na swoim miejscu.

Tylko niektóre postacie mogą wziąć niektóre żetony:

 • Żeton Głosu może być wzięty przez każdego z wyjątkiem Gubernatora
 • Żeton Kajdanek może być wzięty tylko przez Szeryfa
 • Żeton Naboju może być wzięty tylko przez Płatnego Zabójcę
 • Żeton Wyboru może być wzięty tylko przez Gubernatora

Wymiana żetonów: po wzięciu żetonu, linia żetonów przesuwa się od magazynu, a nowy żeton umieszczany jest na końcu rzędu.

 • 4. Użycie zdolności

Możesz odsłonić postać, która natychmiast użyje swoich zdolności. Zdolność każdej postaci jest niepowtarzalna, a niektóre mogą być używane tylko w konkretnych okolicznościach.

Zdolności postaci

 • Gubernator - odsłoń Gubernatora, aby podnieść żeton Wyborów jeśli jego frakcja posiada więcej żetonów Głosów niż frakcja przeciwnika.


 • Płatny Zabójca - odsłoń Płatnego Zabójcę i odrzuć jeden żeton Naboju, aby odsłonić postać naprzeciw niego. Jeśli jest to Gubernator to go zabijasz. Jeśli jest to inna postać, zabójstwo nie powiedzie się. Żeton Naboju zostaje odrzucony a obie postacie są odwracane.


 • Szeryf - odsłoń Szeryfa, odrzuć jeden żeton Kajdanek i wywołaj Płatnego Zabójcę lub Bandytę, aby odsłonić postać naprzeciw niego. Jeśli prawidłowo wywołałeś Płatnego Zabójcę, aresztujesz go. Jeśli prawidłowo wywołałeś Bandytę, zostanie on unieruchomiony i możesz odzyskać swój żeton Kajdanek ze stosu odrzuconych. Jeśli wywołanie jest nieprawidłowe, aresztowanie nie powiedzie się. Żeton Kajdanek pozostaje odrzucony, a obie postacie są odwracane.

Dodatkowo, jeśli Szeryf jest tuż obok Gubernatora, gdy Płatny Zabójca usiłuje go zabić, możesz odrzucić żeton Kajdanek, aby ocalić Gubernatora i aresztować Płatnego Zabójcę.

Unieruchomiony: gdy postać jest unieruchomiona, pozostaje odsłonięta na miejscu. Unieruchomiona postać nie może przemieszczać się, być aktywowana lub wykorzystywać swoje umiejętności w jakikolwiek sposób. Ten efekt może zostać anulowany przez inne postacie. Po anulowaniu, odwróć postać z powrotem. Ta postać może teraz działać normalnie.


 • Indianin - odsłoń Indianina, aby odsłonić postać naprzeciw niego.


 • Sklepikarz - odsłoń Sklepikarza, aby zamienić miejscami dwa z trzech żetonów sąsiadujących (naprzeciw i po skosie) lub wymienić jeden z trzech żetonów sąsiadujących z nim na jeden z magazynu.


 • Tancerka - odsłoń Tancerkę, aby wybrać jedną z dwóch postaci na lewo lub jedną z dwóch postaci na prawo od postaci naprzeciwko niej. Umieść tę postać przed Tancerką, przesuwając pozostałe o jedno miejsce w odpowiednim kierunku.


 • Reporter - odsłoń Reportera i wywołaj postać, aby odkryć postać naprzeciw niego. Jeśli prawidłowo wywołasz odsłoniętą postać, weź znacznik Aparatu i zaznacz kartę tej postaci. Do końca gry ta postać musi pozostać odsłonięta. Jeśli wywołanie jest nieprawidłowe, odrzuć jeden znacznik Aparatu. Nie możesz próbować wykonać tej akcji, jeśli nie masz więcej znaczników Aparatu. Reporter nigdy nie może wywołać Gubernatora.


 • Bandyta - odsłoń Bandytę i wywołaj Płatnego Zabójcę lub Szeryfa, aby odsłonić postać naprzeciw niego. Jeśli prawidłowo wywołałeś Płatnego Zabójcę, zabierz żeton Naboju przeciwnikowi. Jeśli prawidłowo wywołałeś Szeryfa, odbierz żeton Kajdanek przeciwnikowi. Jeśli nie udało ci się odgadnąć, akcja nie przynosi żadnego rezultatu i obie postacie są odwracane.


 • Wielebny - po odsłonięciu Wielebnego, jeśli jest unieruchomiony Bandyta bezpośrednio po jego lewej stronie, anuluj efekt unieruchomienia.

Dodatkowo, jeśli Bandyta zostanie unieruchomiony lub Płatny Zabójca został aresztowany przez Szeryfa bezpośrednio po lewej stronie Wielebnego, możesz ujawnić Wielebnego, aby anulować efekt. Żeton Kajdanek przeciwnika zostaje odrzucony.


 • Burmistrz - gdy odsłonisz postać bezpośrednio po prawej stronie Burmistrza, aby skorzystać z jego zdolności, możesz także odsłonić Burmistrza, aby zwiększyć zasięg zdolności tej postaci o 1. Zdolności, które miały na celu postać przeciwnika mogą teraz zostać skierowane do tych, którzy są tuż obok nich, a Sklepikarz ma do wyboru dwa z pięciu żetonów sąsiadujących z nim. Ta umiejętność nie może być używana w połączeniu z Płatnym Zabójcą, Tancerką lub Bandytą.

Zwycięstwo w grze:

Dobra droga

Twój Gubernator odsłania i bierze żeton Wyboru.


Zła droga

Twój Płatny Zabójca z powodzeniem zabija Gubernatora przeciwnika.


Brzydka droga

Twój Szeryf z powodzeniem aresztuje Płatnego Zabójcę przeciwnika.


Nagła śmierć

Może zdarzyć się, że żaden z graczy nie może wygrać (obaj gracze mają po 3 Głosy i wszystkie 6 żetonów Naboi i Kajdanek zostały użyte). Gdy tylko ostatni z tych żetonów zostanie wzięty / użyty, weź trzy żetony Naboi, trzy żetony Kajdanek i dwa fałszywe żetony. Przetasuj je razem i umieść je losowo na Głównej ulicy. Kontynuuj grę, dopóki nie osiągniesz złego lub brzydkiego zwycięstwa!

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia