This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpohhell

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Gracze i karty

Grać może od 3 do 7 osób. Najlepiej się gra, od 4 do 6 osób.

Używana jest standardowa talia 52 kart. Karty w każdym kolorze i randze (od wysokiej do niskiej) K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2.


Kolejność rozdań

Gra składa się z serii rozdań. W pierwszym rozdaniu jest 7 do 10 rozdanych kart dla każdego gracza, w zależności od liczby graczy:

3 do 5 graczy, 10 kart dla każdego

6 graczy, 8 kart dla każdego

7 graczy, 7 kart dla każdego

(ze względu na limit 52 dostępnych kart). Każde kolejne rozdanie jest rozgrywane o jedną kartę mniej, aż do rozdania tylko jednej karty każdemu, a następnie o jedną kartę więcej każdemu z powrotem do poziomu wyjściowego.

Przykład: 7 graczy, rozdane jest: 7 kart, a następnie 6,5,4,3,2,1, po czym 2,3,4,5,6,7 w sumie 13 rozdań na grę. Gra powinna trwać około 45 minut.


Cel gry

Celem gry dla każdego gracza jest obstawienie liczby lew jakie myśli, że może wziąć z każdego rozdania.

Haczykiem jest to, że co najmniej jednemu graczowi nie powiedzie się w każdym rozdaniu, ponieważ całkowita liczba lew obstawionych przez graczy nie może być równa liczbie lew dostępnych w danym rozdaniu.


Rozdanie

Tura rozdającego przebiega zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.

Karty są tasowane i rozdający rozdaje karty pojedynczo, aż każdy ma odpowiednią liczbę kart w ręce do grania. Kolejna karta jest odwracana i kolor tej karty jest kolorem atutowym w tym rozdaniu. Kolor atutowy bije dowolny z pozostałych trzech kolorów zagranych w tym rozdaniu. Pozostałe karty są umieszczane zakryte na dole stosu z odwróconym atutem na wierzchu.


Obstawianie

Obstawianie w każdym rozdaniu rozpoczyna się od gracza siedzącego na lewo od rozdającego, a następnie kontynuuje się zgodnie ze wskazówkami zegara, aż powróci do rozdającego, który obstawia ostatni. Każde obstawienie jest liczbą oznaczającą liczbę lew, które gracz będzie się starał wziąć. Każdy musi obstawiać - nie jest możliwe spasowanie, ale można licytować zero, w tym przypadku celem jest nie wzięcie żadnych lew w ogóle. Pamiętaj o haczyku: rozdający nie może licytować liczby, która mogłaby spowodować całkowitą liczbę lew obstawianych równą liczbie lew dostępnych; rozdanie zawsze będzie „nad-lewą" lub „pod-lewą". Należy mieć na uwadze przy obstawianiu, że nie wszystkie karty z talii są w grze w każdym rozdaniu.


Gra

Gra rozpoczyna się od gracza siedzącego na lewo od rozdającego, który wychodzi z pierwszą kartą. Wyjść można dowolnym kolorem (w tym atutem). Gra toczy się zgodnie ze wskazówkami zegara. Każdy gracz musi zagrać do koloru wyjścia, jeśli może. Jeśli nie, może on zagrać jakąkolwiek inną kartę z ręki, w tym atut. Gracz, który zagrał najwyższy atut, lub w przypadku braku atutu, zagrał najwyższą kartę w kolorze wyjścia, wygrywa lewę. Gracz ten wychodzi następnie z kolejną lewą. Kontynuuje, aż wszystkie lewy zostaną zagrane i wzięte.


Punktacja

Metoda punktacji przyznaje 1 punkt za każdą wziętą lewę powiększony o premię w wysokości 10 punktów dla graczy, którzy wzięli dokładną liczbę lew jaką obstawiali. Na przykład gracz, który obstawił 2 lewy, mógłby zdobyć 12 punktów za wzięcie dokładnie 2 lew, ale tylko 1 za 1 lewę i 3 za 3 lewy. Daje to graczowi, którego obstawienie się nie powiodło, niewielki bodziec, aby wziąć jak najwięcej lew, jak to możliwe.


Warianty

Oto różne warianty zaimplementowane na BGA:

Styl gry:

  • Długi: Jak opisano powyżej,
  • Długi - Odwrócony: Zamiast iść 10 ... 1 ... 10 (lub równowartość w zależności od liczby graczy), rozdanie idzie 1 ... 10 ... 1,
  • Krótki - W górę i w dół: Rozdanie zawsze idzie 6 ... 1 ... 6,
  • Krótki - W górę: Rozdanie zawsze idzie 1 ... 10,
  • Krótki - W dół: Rozdanie zawsze idzie 10 ... 1.

Styl punktowania:

  • Dodatni: Jak opisano powyżej,
  • Neutralny: 10 punktów + liczba lew za udane obstawienie. Nie ma punktów za nietrafione obstawienie,
  • Ujemny: 10 punktów za udane obstawienie. -10 punktów za każdą lewę pod lub nad nietrafione obstawienie.
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia