This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpneutreeko

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Neutreeko

Jan Kristian Haugland © 2001, 2002

Neutreeko to prosta gra, prowadzona na planszy kwadratów 5 x 5.

Początkowa konfiguracja: Gracze mają po trzy pionki każdy.

Ruch: pionek przesuwa się poziomo, pionowo lub ukośnie, aż zatrzyma się przed zajętym kwadratem lub na granicy planszy. Czarny zawsze porusza się w pierwszej kolejności.

Cel: zdobyć trzy w rzędzie, kolumnie lub ukośnie. Pionki muszą się stykać.

Powtórzenia: gra kończy się remisem, jeśli ta sama pozycja pojawi się trzy razy.

Taktyka: Istnieją pozycje, dla których idealna gra prowadzi do zwycięstwa w 51 ruchach (czyli 26 ruchów przez jednego gracza i 25 przez drugiego).

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia