This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpmachiavelli

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

Opis gry

W grę Machiavelli gra się dwoma lub więcej taliami kart bez użycia jokerów.

Cel gry

Gra kończy się, gdy gracz zgra wszystkie swoje karty lub gdy talia się wyczerpie.

Ustawienia początkowe gry

Każdy z graczy otrzymuje 15 kart. Karty są ukryte i widoczne tylko przez jego posiadacza. Resztę talii umieszczamy na stole.

Jak grać

Każdy gracz po kolei może zrobić ciąg akcji, aż do końca tury.

Akcje:

  • Pobranie karty

Gracz może dobrać kartę z talii i jego tura się kończy.

  • Zagrywanie kart

Gracz może zagrywać karty z ręki, kładąc je na stole jeśli spełniają następujące zasady:

1) Karty na stole zawsze muszą tworzyć grupy, które zawierają co najmniej 3 karty.

2) Grupy na stole muszą tworzyć komplety lub sekwensy.

- Komplet to grupa złożona z 3 lub 4 kart o tej samej wartości (np. Q♥, Q♦, Q♣).

- Sekwens to grupy kart w tym samym kolorze, którego wartości są ułożone w kolejności (np. 8♥, 9♥, 10♥, J♥, Q♥). Porządek kart liczy się od asa do króla: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K.

Karty mogą być zagrywane także przez dokładanie ich do istniejącej grupy na stole tak długo, jak poprzednie zasady są przestrzegane (np. gracz zdecyduje się dołożyć 3♣, 7♣, 8♣ do istniejącego sekwensu na stole, złożonego z 4♣, 5♣, 6♣ trefl. Może on dołożyć karty w odpowiedniej kolejności).

  • Zbieranie kart

Gracz może wziąć jedną lub więcej grup kart ze stołu, biorąc je na rękę. Zanim jego tura się skończy, musi zagrać wszystkie karty, które wziął ze stołu. Gracz może zagrywać tymi kartami, tworząc nowe grupy, różne od poprzednich, przy użyciu kart, które miał również w ręku. Przykład:

Grupy na stole:

3♣, 4♣, 5♣, 6♣ / Q♥, Q♦, Q♠

Ręka gracza:

5♣, 7♣, 8♣, Q♣, J♥, K♥

Gracz bierze 2 grupy ze stołu a potem gra nimi tworząc nowe grup:

3♣, 4♣, 5♣ / 5♣, 6♣, 7♣, 8♣ / J♥, Q♥, K♥ / Q♦, Q♠, Q♣

  • Przywracanie

Jeśli gracz wziął karty ze stołu i nie jest już w stanie zagrać wszystkimi wziętymi kartami, może wymusić koniec tury przywracając pierwotną sytuację gry na stole i ręce. Musi umieścić z powrotem wzięte karty na stole, przywracając oryginalne grupy i kolekcje kart, które miał w ręku, zanim zaczął grać. Po przywróceniu, gracz musi wyciągnąć 3 karty z talii jako karę. W wersji BGA akcja Przywracanie może być automatycznie wykonana przez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Karty ze stołu są oznaczone czerwonym znakiem jako przypomnienie, aby je zagrać przed końcem tury.

  • Pas

Gracz może spasować tylko wtedy, gdy zagrał kartę i nie ma kart pobranych ze stołu w ręku.

Koniec gry

Gra kończy się, gdy gracz pozbędzie się kart z ręki lub wyczerpała się talia. W drugim przypadku, zwycięzcą jest gracz z mniejszą ilością kart w ręku.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia