This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelplostcities

Z Board Game Arena
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podczas gry dwóch graczy tworzy ekspedycje do zaginionych miast - budują swoje kolumny z kart osobno każdego z pięciu kolorów, dokładając karty o odpowiedniej wartości i kolorze.

Cała talia to:

- pięć kolorów kart, każdy kolor zawiera karty z wartościami od 2 do 10,

- po trzy karty zakładów do każdego koloru (są to karty bez podanej wartości).

Na początku gry każdy z graczy otrzymuje po 8 kart.


Podczas swojej tury musisz wykonać dwie czynności:

1. Dołożyć jedną kartę do kolumny (klikając na kartę na swojej ręce) albo odrzucić kartę z ręki na stos kart odrzuconych danego koloru (klikając na stos w wybranym kolorze na środku stołu).

2. Pobrać jedną kartę z talii (klikając na talię po lewej) albo ze stosu kart odrzuconych (klikając na wybrany stos).

Jedna partia kończy się gdy zabraknie kart na stosie talii. Gracze grają 2-3 partie, do 2 zwycięstw.


Talia to stos kart zakrytych po lewej stronie, natomiast na osobnych 5 stosach pośrodku stołu są karty odrzucone i ostatnia odrzucona karta jest położna tak iż widać jej wartość.

W kolumnie karty należy układać wg koloru oraz narastająco, czyli dokładana karta musi mieć wartość wyższą niż ostatnia znajdująca się kolumnie. Na przykład jeśli kolumnę tworzą karty 2-3-6, to nie można między nie wsadzić karty 4 ani karty 5. Dlatego warto rozpocząć kolumnę od możliwie najniższej karty. Nie trzeba za to układać kart narastająco o jeden, możliwe są luki, np. po kartach 2-3 można ułożyć kartę 6.

Każda nowa zaczęta kolumna powoduje naliczenie punktów ujemnych: -20.


Karta zakładów

Jeśli kolumna danego koloru nie została jeszcze utworzona, gracz może na tym kolorze położyć specjalną kartę zakładów (to karta nie posiadająca wartości). Na niej gracz może wykładać dowolne karty. Można rozpocząć kolumnę od dowolnej liczby kart zakładów, czyli od 1 karty zakładów, od 2 takich kart lub od 3 kart. Jedna karta zakładów powoduje że wynik za całą kolumnę liczy się podwójnie, ale uwaga: jeśli wynik jest ujemny, to gracz otrzyma te ujemne punkty podwójnie! Dwie karty zakładów w jednej kolumnie to wynik tej kolumny x3, a trzy karty to wynik x4.


Punktacja

W grze online punktacja jest liczona automatycznie i na bieżąco, na podstawie następujących zasad (kolejność działań ma znaczenie, dlatego każdy punkt jest wykonywany kolejno) - dla jednej kolumny:

1. najpierw zlicza się punkty wg wartości kart,

2. odejmuje się 20 pkt - jest to koszt utworzenia kolumny (ekspedycji),

3. do otrzymanego wyniku stosuje się mnożnik z kart zakładu,

4. do otrzymanego wyniku dodaje się 20 pkt. jeśli w całej kolumnie jest co najmniej 8 kart,

5. tak policzony wynik to wynik tej jednej kolumny. Tak samo zlicza się wyniki wszystkich innych kolumn i razem dają one punktację ogólną.


W grze online jednak punkty natychmiast liczy sama gra i są one od razu widoczne w panelach graczy.


Przykład (liczenie na piechotę, nie przez samą grę):

Jeśli gracz rozpocznie tworzyć kolumnę od karty zakładu, to od razu dostaje ujemne punkty: koszty otwarcia kolumny -20 pkt, oraz karta zakładu x2 powodują że gracz ma bardzo niski wynik: -40 pkt. Jednak gracz w trakcie gry dokłada do tej kolumny karty 2+4+5+6+7+8+10, czyli dokłada siedem kart tak iż razem z kartą zakładu w kolumnie jest ich osiem, czyli dostaje premię +20 pkt. Tak więc wynik całej kolumny wynosi:

1. punkty wg wartości kart = (2+4+5+6+7+8+10) = 42

2. odjęcie kosztów = 42 - 20 (koszty) = 22

3. mnożnik za kartę zakładu = 22 x 2 = 44

4. premia za osiem kart = 44 + 20 (premia) = 64

5. 64 - taki jest wynik jednej kolumny. Do niego trzeba doliczyć wyniki z pozostałych kolumn.