This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpkabaleo

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

Opis

Stożki są w 6 kolorach. W grze zawsze bierze udział o 2 kolory więcej niż graczy. Każdy gracz losowo otrzymuje kolor swojego stożka: kolor ten staje się „kolorem gracza" i jest utrzymywany w sekrecie przed przeciwnikami przez całą grę. Następnie są rozkładane na stole stożki podstaw, a na samym końcu gracze rozdzielają między sobą stożki i ustawiają je przed sobą tak, aby ich pula była w trakcie rozgrywki dobrze widoczna dla przeciwników zgodnie z wybranym wariantem gry.

Warianty

- losowe rozdzielenie stożków - dostępny przy 2, 3 i 4 graczach,

- równomierne rozdzielenie stożków – dostępny przy 2 lub 3 graczach, każdy gracz otrzymuje taką samą liczbę stożków, w każdym z biorących w grze kolorów.

Przebieg gry

Każdy gracz podczas swojej tury wybiera jeden ze swoich stożków i kładzie go w miejscu wybranym przez siebie, zgodnie z następującymi zasadami:

- stożek musi zostać umieszczony na podstawie innego koloru (stos przejmuje kolor stożka znajdującego się na szczycie),

- stożek może zostać umieszczony bezpośrednio na wierzchu stosu (jeżeli stożek ma inny kolor niż stożek znajdujący się na wierzchu stosu, dany stos zmienia swój kolor; jeżeli stożek jest tego samego koloru co stożek znajdujący się na wierzchu stosu, dane dwa stożki nawzajem się znoszą i gracz całkowicie usuwa je z gry, stos przejmuje kolor stożka lub podstawy znajdującej się pod spodem),

- stożka nie można położyć na to samo miejsce co w poprzednim ruchu - tzw. „Złota zasada".


Koniec gry

Rozgrywka jest kontynuowana dopóki wszystkie stożki nie zostaną wyłożone. Wygrywa gracz, którego wylosowany na początku gry kolor, występuje na największej liczbie miejsc na planszy.

Rozstrzygnięcie remisu

W przypadku remisu decyduje liczba przejętych stosów, tzn. podstaw przykrytych co najmniej jednym stożkiem. Gdyby i to nie dało rozstrzygnięcia, wygrywa gracz, którego stożek jest na szczycie najwyższego stosu.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia