This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelphypnosia

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

HIPNOSIA

Hypnosia to gra strategiczna przeznaczona dla 2 do 6 graczy. Zawartość:

-1 plansza

-2 kostki

-24 pionki (4 pionki w 6 różnych kolorach)


Konfiguracja gry

Każdy gracz wybiera kolor i bierze 4 pionki tego samego koloru, a następnie umieszcza te pionki w 4 początkowych miejscach tego koloru. Każdy gracz rzuca 2 kostkami: gracz uzyskujący wyższy wynik rozpoczyna grę.

Cel

Celem gry Hypnosia jest doprowadzenie pionków do centralnych pól planszy. Pierwszy gracz rzuca 2 kostkami, a następnie musi przesunąć 1 lub 2 swoje pionki o liczbę pól wskazanych przez każdą kostkę. Na przykład otrzymuje 5 i 4 oczka: może przesunąć jeden pionek o 5 pól, a drugi o 4 pola lub tylko jeden pionek o łączną liczbę 9 (5 + 4) pól.

Ważne: gracz musi wykorzystać wszystkie oczka kostki, więc pionek nie może się zatrzymać.

Jak się ruszać

Pionki mogą poruszać się tylko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pionki opuszczają swoją początkowe miejsce, kiedy gracz otrzyma wynik wystarczająco wysoki na kostce aby pionek mógł wejść na zewnętrzny okrąg. Na przykład, pierwszy pionek może wejść do okręgu z dowolnym wynikiem od 1 do 6, podczas gdy ostatni może wejść do okręgu z wynikiem 4 lub więcej. Niektóre miejsca są specjalne (dwukolorowe). Pozwalają one pionkowi wejść do następnego wewnętrznego okręgu, przechodząc „most". Pionek musi najpierw wylądować na tym specjalnym miejscu i dopiero wtedy może przesunąć się do następnego wewnętrznego okręgu:

- podczas następnej tury

- w tej samej turze, jeśli pionek wylądował na specjalnym polu za pomocą pierwszej kostki.


Pionek nie może wrócić do zewnętrznego kręgu.

Gdy gracz zakończy swoje dwa ruchy, gra jest kontynuowana przez gracza po lewej, który wykonuje tę samą sekwencję zdarzeń.

Nakładanie pionków

Gracz może nałożyć dwa pionki (maksymalnie dwa). Aby to zrobić, musi przesunąć pionka tak, aby zakończył swój ruch na polu zajmowanym przez jego pionka. Te dwa pionki są teraz podwójne. Podwójny pionek porusza się tak jak pojedynczy pionek. Ze względów strategicznych gracz może rozdzielić pionki, przesuwając tylko jeden z pionków, a drugi pozostawić na bieżącym polu.

Przechwytywanie pionków

Gracz może przechwycić pionek przeciwnika. Aby to zrobić, musi przesunąć jeden ze swoich pionków lub podwójnych pionków tak, aby zakończył swój ruch na polu zajmowanym przez pionek lub podwójny pionek przeciwnika. W takim przypadku pionek lub podwójny pionek przeciwnika zostaje trwale usunięty z gry.

- Podwójny pionek może usunąć pionek przeciwnika.

- Podwójny pionek może usunąć podwójny pionek przeciwnika.

- Pojedynczy pionek może usunąć pojedynczy pionek przeciwnika.

- Pojedynczy pionek nie może usunąć podwójnego pionka przeciwnika.

Każdy przechwycony pionek daje graczowi 1 punkt. Właściciel przechwyconego pionka traci 1 punkt.

Koniec gry / Zwycięstwo

Aby wejść do centrum, gracz musi:

-ustawić pionka na jednym z 6 specjalnych miejsc otaczających centrum.

-Wyrzucić „1" na kostce (ponieważ wszystkie punkty kostki muszą zostać wykorzystane).

Gra kończy się:

- jeśli w centrum znajdzie się 5 pionków.

- jeśli nie ma więcej pionków na planszy.

Pierwszy pionek, który wejdzie do centrum, otrzyma 5 punktów, drugi 4 punkty, trzeci 3 punkty, czwarty 2 punkty i piąty 1 punkt. Jeśli podwójny pionek wchodzi do centrum, gdy są tam już cztery pionki, tylko jeden z nich może wejść. W przypadku remisu, kolejność wejścia do centrum decyduje o miejscu remisujących graczy.

Warianty

Dla trudniejszej gry zastosuj tę zasadę: podwójny pionek nie może przekroczyć mostu. Przed przejściem przez dowolny most, podwójny pionek należy najpierw rodzielić. Ta zasada obowiązuje także w najbardziej wewnętrznym okręgu - oznacza to, że podwójny pionek nie może punktować w jednym ruchu.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia