This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpgyges

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

Wprowadzenie

Plansza gry ma rozmiar 6x6, po której mogą się poruszać pionki. Wygrywa gracz, który umieści pionek na mecie po przeciwnej stronie planszy.

Pionki

Istnieją po 4 pionki każdego typu: pojedyncze (1 ruch), podwójne (2 ruchy) i potrójne (3 ruchy). Wszystkie pionki są tego samego koloru a gracz może poruszać tylko pionek, który znajduje się w linii znajdującej się najbliżej gracza.

Pozycje wyjściowe

Gracze wybierają swoją pozycję wyjściową. Każdy z nich ma po 2 pionki każdego typu.

Pierwszy gracz, umieszcza swoje pionki w swojej linii startu. Następnie drugi gracz robi to samo. Gra się zaczyna: każdy gracz przesuwa po kolei jeden pionek.

Ruch pionkiem

Piony poruszają się odpowiednio do swojego rozmiaru: pojedynczy pion porusza się o jedno pole, podwójny pion porusza się o dwa pola, a potrójny pion porusza się o trzy pola. Pionek może zmieniać kierunek w trakcie ruchu.

Pionek porusza się z pola na pole prostopadle i pole musi być puste (pionek nie może przechodzić przez innego pionka). Wszystkie cztery kierunki są dozwolone, ale ruch po przekątnej jest zabroniony.

Kiedy w trakcie ruchu pionek osiąga zajęte pole, gracz ma do wyboru dwie możliwości: Odbić lub Zamienić

  • Odbić: Pionek odbija się na osiągniętym pionku tyle ruchów, ile ten pionek ma pierścieni. Pionek może odbić się od kilku pionków.
Uważaj: jeśli Pionek odbija się na przykład od potrójnego, musisz zrobić 2 ruchy przed ponownym odbiciem.
  • Zamienić: Gdy pionek ląduje na zajętym polu można go tam zostawić a pionek z miejsca na którym wylądował przenieść na wolne pole na planszy, z wyjątkiem pierwszej linii przeciwnika. Pionek można przenosić, odbijać wiele razy i zakończyć swój ruch na zajętym polu poprzez zamianę.

Przenoszenie pionka może być czasem długie i skomplikowane, ale często jest to jedyny sposób, aby osiągnąć cel: Umieść pionek na swojej mecie!!

Ruchy zabronione

  • Pionek, podczas swego ruchu, może przejść przez jedno pole tylko jeden raz.
  • Pionek nie może przejść przez metę. On może tylko ją osiągnąć.
  • Pionek nie może przechodzić przez inny pionek.
  • Aby wygrać, pionek musi zakończyć swój ruch dokładnie na mecie.
  • Zastąpionego pionka nie można umieścić poza pierwszą linią przeciwnika.

Podsumowanie

Aby uniknąć szybkich gier, gdy gracz przez nieuwagę wykona zwycięski ruch, przeciwnik przez pewien czas może go powtórzyć. Tak więc gra kończy się, gdy gracz nie może znaleźć żadnego sposobu, aby zapobiec zwycięstwu przeciwnika.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia