This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpdominion

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

CEL Gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa na końcu gry - wygrywa.

Warunki zakończenia gry Kiedy nie będzie więcej kart Prowincji lub w 3 innych kupkach nie będzie kart do wzięcia.

Początkowe ustawienie Każdy gracz otrzymuje talię 10 kart (3 Posiadłości, i 7 Miedziaków). Talia jest tasowana i każdy gracz otrzymuje 5 kart na rękę.

Gra Zasada A-B-C (A, Z, S ) ułatwia zapamiętanie sekwencji akcji. Przy ruchu gracza:

A: Action - akcja: Gracz może zagrać kartę akcji. Każdy gracz może zagrać jedną akcję w turze. Kolejne akcje w tej samej turze mogą wynikać z zagranych kolejnych kart i ich opisów.

B: Buy - Zakup: Po zagraniu akcji można dokonać zakupu (o ile liczba posiadanych pieniędzy na to pozwala i gracze chce coś kupić). Kupiona karta kładziona jest na stos kart odrzuconych. Każdy gracz w jednym ruchu może dokonać 1 zakupu. Niektóre karty pozwalają powiększyć ten limit.

C: Cleanup - Sprzątanie: Po akcji wszystkie karty zagrane i te z ręki spadają do stosu kart odrzuconych. Kolejne 5 z talii trafia na rękę. Jeśli talia się skończy następuje przetasowanie stosu kart odrzuconych i tworzona jest nowa talia do ciągnięcia kart na rękę.

Gra się zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu osiągnięcia 1 z 2 warunków zakończenia gry.

Rozstrzyganie remisów Przy remisie wygrywa gracz, który wykonał mniej ruchów by zdobyć punkty. Jeśli liczba ruchów jest taka sama - gra kończy się remisem.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia