This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpbackgammon

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Cel

Gracze rzucają kostką, aby przesunąć swoje pionki do „domu", dopiero wtedy rzucając kostką, mogą zacząć usuwać swoje pionki z planszy. Pierwszy gracz, który usunie wszystkie pionki z planszy wygrywa.

Ustawienie

Gra ma stałą konfigurację z odwrotnym układem dla przeciwnika. Każda linia domowa gracza jest przeciwieństwem drugiego i każdy będzie się poruszać tylko w jednym przeciwnym kierunku, wokół planszy (zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Gra

Każdy rzut z dwóch kości może być zagrany, aby przesunąć jednego pionka o sumę wyrzuconych oczek lub przesunąć odpowiednio dwa pionki o liczby wskazane na kostkach. Jeśli wyrzucimy podwójną liczbę oczek, tak zwany dubel, gracz może zagrać te liczby cztery razy, o ile pozwoli na to sytuacja na planszy. Pionki nie mogą być przenoszone na linie zajmowane przez dwa lub więcej pionków przeciwnika. Twoje własne pionki, mogą znajdować się w dowolnej liczbie na twoich zajętych liniach.

Bicie

Każdy pionek ułożony w dwa lub więcej na linii jest bezpieczny od bicia. Każdy pojedynczy pionek na linii jest zagrożony. Wyrzucenie liczby oczek, które spowodują wylądowanie pionka przeciwnika na twoim odsłoniętym pionku, spowoduje jego zbicie i umieszczenie twojego pionka na bandzie. Pozostanie tam, dopóki nie wyrzucisz liczby oczek pozwalającą na wejście na domową linię przeciwnika (czyli najdalej od własnej). Żadnego pionka nie można przesuwać, aż wszystkie pionki, które zostały zbite ponownie nie wejdą do gry.

Koniec gry

Gracz musi doprowadzić wszystkie swoje pionki do „domu". Dopiero wtedy może zacząć wyprowadzać swoje pionki z planszy na „dwór". Odbywa się to poprzez wyrzucenie kostką liczby oczek potrzebnej pionkowi do opuszczenia planszy. Jeżeli gracz wyrzuci 6, a nie posiada pionków na szóstej linii (licząc od krawędzi planszy), to może zdjąć pionek z kolejnej linii.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia