This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelparmadora

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Rozstaw swoje wojska i wznoś barykady, by dobrać się do Złota Armadory przed innymi!

Spis treści

ZASADY PODSTAWOWE

Przygotowanie gry

1. Plansza jest rozkładana na środku stołu, obok niej 35 znaczników palisad.
2. Każdy gracz wybiera rasę: Orki (czerwone), Gobliny (czarne), Elfy (niebieskie), Magowie (biali).
3. Każdy z graczy dostaje odpowiednią liczbę Wojowników:

 • 2 graczy: po 16 Wojowników o siłach: 11x1pkt, 2x2pkt, 1x3pkt, 1x4pkt, 1x5pkt.
 • 3 graczy: po 11 Wojowników o siłach: 7x1pkt, 2x2pkt, 1x3pkt, 1x4pkt.
 • 4 graczy: po 8 Wojowników o siłach: 5x1pkt, 1x2pkt, 1x3pkt, 1x4pkt.

4. Gracze ukrywają wartości siły swoich Wojowników przed innymi – będą wybierać ich potajemnie.
5. 40 grudek Złota jest rozkładane na wyznaczonych miejscach planszy w stertach: 1 x 3 grudki, 2 x 4 grudki, 2 x 5 grudek, 2 x 6 grudek, 1 x 7 grudek.


Rozgrywka

Gracze wykonują swoje tury zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. W swojej turze gracz musi wykonać jedną z akcji:

 • Położyć Wojownika.
 • Położyć 2 palisady.

Położenie Wojownika:
Gracz wybiera w sekrecie Wojownika o odpowiedniej sile, kładzie go odwróconego wartością do dołu na wolnym polu planszy (bez Wojownika lub Złota). Gracze nie mogą podglądać wartości położonych na planszy Wojowników, muszą je zapamiętać.

Położenie dwóch palisad:
Gracz może położyć do dwóch palisad na wolnych liniach pomiędzy polami planszy. Nie kładzie się palisad na brzegach planszy. Ograniczenie: palisada nie może zostać położona tak, aby stworzyć zamknięte Terytorium mniejsze niż 4 pola.

 • Można położyć tylko jedną palisadę.
 • Zamknięte Terytorium może zawierać kilka stert ze Złotem, lub nie zawierać żadnej.

Terytorium: Pola planszy ograniczone palisadami i brzegami planszy.


Koniec gry

Kiedy gracz nie ma już wolnych Wojowników, wciąż może kłaść Palisady. Podobnie, można kłaść Wojowników, kiedy zabraknie już palisad. Jeśli gracz nie może lub nie chce już wykonywać tury może Spasować. Kiedy wszyscy gracze Spasują, gra się kończy.


Warunki zwycięstwa

Odkrywa się Wojowników wartością siły do góry. Na każdym Terytorium gracze dodają siły swoich Wojowników. Gracz z najwyższym wynikiem na danym Terytorium otrzymuje całe Złoto, które się na nim znajduje. W przypadku remisu, remisujący gracze dzielą się Złotem po równo (nadmiarowe grudki Złota są odkładane na bok). Ważne, aby gracze kładli zdobyte Złoto przed sobą, w stertach odpowiadających podbitym Terytoriom. Gracz, który zdobył najwięcej Złota – wygrywa grę.

Rozstrzyganie remisu: W przypadku remisu gracze porównują wielkości stosów Złota z podbitych Terytoriów: Gracze porównują największe stosy – ten z liczniejszym wygrywa. Jeśli są takie same: porównują drugie w kolejności największe stosy, i tak aż do zadecydowania o zwycięstwie.


Gra dla 4 osób

Gracze siedzący naprzeciwko siebie stają się partnerami i tworzą jedną drużynę. Gracze z drużyny mogą się ze sobą porozumiewać, ale nie mogą odsłaniać swoich żetonów ani sugerować, jaką strategię powinna obrać grupa. Siły Wojowników z jednej drużyny są sumowane, a zdobyte Złoto jest rozdzielane pomiędzy drużyny, nie poszczególnych graczy.


ZASADY ZAAWANSOWANE

Przygotowanie gry

Jak w wersji podstawowej, z poniższymi różnicami:

 • Graczom przydziela się losową rasę.
 • Gracze otrzymują odpowiadające rasie żetony Mocy: po 2 dla Magów i Elfów; po 1 dla Orków i Goblinów.
 • Każdy z graczy otrzymuje po żetonie Wzmocnienia.


Rozgrywka

Gracz w swojej turze może wykonać jedną z 3 akcji:

 • Położyć Wojownika
 • Położyć 2 palisady
 • Położyć żeton Wzmocnienia


Przed wykonaniem jednej z powyższych czynności może też:

 • Użyć swojej mocy (maksymalnie raz na turę)


Moce

Magowie: Podejrzyj siłę Wojownika:
Używając mocy gracz może podejrzeć siłę jednego z Wojowników przeciwnika położonego już na planszy. Po użyciu żeton odrzuca się z gry.
Nie można użyć tej zdolności do podejrzenia siły Wojownika sojusznika w grze 4-osobowej.

Gobliny: Połóż dodatkowego Wojownika:
Używając tej mocy, gracz może położyć jednego ze swoich Wojowników odwróconego wartością siły do góry na wolnym polu planszy. Po użyciu żeton odrzuca się z gry.

Orki: Zbuduj dodatkową palisadę:
Używając tej mocy, gracz może położyć palisadę. Po użyciu żeton odrzuca się z gry.

Elfy: Ustrzel wroga:
Jeśli przynajmniej jeden Elf znajduje się na danym Terytorium, gracz może położyć jeden z żetonów mocy na Wojowniku przeciwnika znajdującym się na tym samym Terytorium. Żeton ten będzie liczył się w podsumowaniu jako ujemny bonus -1 do siły tego Wojownika. Nie można użyć mocy na Terytorium, którego wszystkie pola są zajęte przez Wojowników. Na początku gry cała plansza jest jednym Terytorium, Elf może więc zaatakować dowolnego przeciwnika. Jeden Wojownik może być postrzelony dwa razy, ale nie w tej samej turze.

Wzmocnienie

Żeton Wzmocnienia kładzie się na swoim Wojowniku, co daje mu bonus +1 do siły i zapewnia zwycięstwo w przypadku remisu na Terytorium.

 • Żeton Wzmocnienia można położyć tylko na Terytorium, którego wszystkie pola są już zajęte przez Wojowników.
 • Na danym Terytorium może być tylko jeden żeton Wzmocnienia.
 • Żeton wzmocnienia może zostać położony na żetonie Mocy Elfa.
 • Podczas gry 4-osobowej żeton Wzmocnienia nie może być położony na Wojowniku partnera.


Warunki zwycięstwa

Warunki zwycięstwa są takie same, jak przy zasadach podstawowych gry.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia