This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpalveole

Z Board Game Arena
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Alveole to gra abstrakcyjna dla dwóch graczy. Gracze starają się zebrać wszystkie swoje pionki w jedną grupę; gracz, który to zrobi, natychmiast wygrywa.

Początek gry

Każdy gracz ma 9 pionków w swoim kolorze. Gra toczy się na planszy heksagonalnej o boku 5 pól i zaczyna się z konkretnym ustawieniem początkowym pionków.

Tura gracza

W turze gracz musi wybrać jeden ze swoich pionków i poruszyć nim w jednym z sześciu kierunków. Pionek musi się ruszyć dokładnie o tyle pól, ile pionków (obu graczy) znajduje się w linii ruchu. Np. jeśli w danej linii znajdują się 3 pionki, to jeden z tych trzech pionków ruszając się wzdłuż tej linii ruszy się o 3 pola.

Pionek może przeskoczyć nad własnymi pionkami (lecz nie może na nich wylądować). Nie może przeskakiwać nad pionkami przeciwnika, ale może na nich wylądować - pionek przeciwnika jest wówczas zbity (usunięty z planszy).

Koniec gry

Jeśli na koniec tury wszystkie pionki gracza tworzą jedną połączoną grupę, gracz ten wygrywa. Może to się stać zarówno po turze owego gracza (dzięki ruchowi), jak i przeciwnika (dzięki zbiciu ostatniego niepołączonego pionka). Z definicji, jeśli komuś pozostał tylko jeden pionek, jest to pojedyncza grupa i gracz ten wygrywa.

W przypadku, gdy obaj gracze utworzyli pojedyncze grupy jednym ruchem, wygrywa gracz wykonujący ruch.

Jest niewielka możliwość, że gracz podczas swojej tury nie ma możliwości wykonania ruchu zgodnego z zasadami. W takim przypadku jego przeciwnik wygrywa.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia