This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpthebuilders: Historia i autorzy

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

11 sie 2017

  • bież.poprz. 09:5209:52, 11 sie 2017Januszk0 dyskusja edycje 3533 bajty +3533 Utworzył nową stronę „ == Cel == Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów zwycięstwa poprzez umiejętne kierowanie grupą robotników przy wznoszeniu nowych budowli. ==...”